DTZ Aruba: Toezichthouder, uitvoerder en expert voor het gehele elektronische communicatiegebied
Doelstelling van de Ditectie Telecomunicatiezaken is:
Het voorbereiden van, uitvoeren van en toezien op de naleving van wetten en de daaruit
onderliggende regels betrekking hebbende op de telecommunicatie.
Het voorbereiden van en uitvoeren van en toezien op een doelmatig frequentie
spectrumbeheeren het monitoren van het ethergebruik.
Het voorbrereiden en uitvoeren van het algemene overheidsbeleid op telecommunicatie
gebied(algemeen beleid, vergunningen, tarieven, nummeruitgifte).
Het coordineren en adviseren inzake internationale telecommunicatie aangelegenheden
en met internationale telecommunicatieorganisaties.

Doelstellingen van de DTZ

Taken en andere werkzaamheden.

Interressante links

Nationale frequentieplan Ned Bandplan straalverbindingen Ned (PDF) Gebruikersbepaling Radioamateur ITU

Intrerresante sites voor radio en tv

omroepen

Bekijk de facetten van de FCC media bureau en hoe zij omgaan met de omroepen. FCC Media Bureau

Netneutraliteit

Bekijk hoe OPTA om gaat met het

netneutraliteitsartikel

Agentschaptelecom