DTZ Aruba: Toezichthouder, uitvoerder en expert voor het gehele elektronische communicatiegebied

Doelstellingen

Het voorbereiden van, uitvoeren van en toezien op de naleving van wetten en de daaruit onderliggende regels betrekking hebbende op de telecommunicatie.Het voorbereiden van en uitvoeren van en toezien op een doelmatig frequentie spectrumbeheeren het monitoren van het ethergebruik.Het voorbrereiden en uitvoeren van het algemene overheidsbeleid op telecommunicatie gebied(algemeen beleid, vergunningen, tarieven, nummeruitgifte).Het coordineren en adviseren inzake internationale telecommunicatie aangelegenheden en met internationale telecommunicatieorganisaties.

Doelstellingen van de DTZ

Taken en andere werkzaamheden.

Interressante links

Nationale frequentieplan Ned Bandplan straalverbindingen Ned (PDF) Gebruikersbepaling Radioamateur ITU

Intrerresante sites voor radio en tv

omroepen

Bekijk de facetten van de FCC media bureau en hoe zij omgaan met de omroepen. FCC Media Bureau

Netneutraliteit

Bekijk hoe OPTA om gaat met het

netneutraliteitsartikel

Agentschaptelecom