Doelstelling | Afdrukken |
Doelstelling van de Directie Telecommunicatiezaken is:

  • Het voorbereiden van, uitvoeren van en toezien op de naleving van wetten en de daaruit voortvloeiende onderliggende regels betrekking hebbende op de telecommunicatie;
  • Het voorbereiden van en uitvoeren van en toezien op een doelmatig frequentiespectrum beheer en het monitoren van het ethergebruik;
  • Het voorbereiden van en uitvoeren van het algemene overheids telecommunicatiepolitiek (algemeen beleid, vergunningen, tarieven, nummersuitgifte);
  • Het coördineren en adviseren inzake internationale telecommunicatie aangelegenheden en met internationale telecommunicatieorganisaties.